Kunst & Zwalm 2019


opening Saturday 31.08.2019 / 11:00
31/08/2019 - 15/09/2019

Sat, Sun
13:00 - 19:00

startplaats/starting point: Sint-Dionysius Kerk in Roborst, Borstekouterstraat 57, 9630 Roborst, Zwalm.

open van/from 13:00-19:00 startplaats: tickets & information brochure and plan Elke zaterdagavond is er een avondwandeling gepland (19:30-22:00). De plaatsen zijn beperkt, reserveren kan via mail. An evening walk is planned every Saturday evening (19:30-22:00). Places are limited, reservations can be made via mail. tickets te verkrijgen bij de startplaats of / are available at the starting point or www.eventbrite.be contact info@kunst-en-zwalm.be (BOEM vzw) Loes Jacobs (nadine vzw)supported by vzw BOEM, gemeente Zwalm
[NL] Voor Kunst & Zwalm 2019 werkt vzw BOEM samen met nadine vzw. Er werden zowel lokale als Brusselse kunstenaars uitgenodigd om samen een nieuw landschap te verbeelden.

Alles wat daarbinnen gebeurt en beleefd wordt, vormt mee dit landschap, als een lappendeken dat tijdens drie weekends een geheel vormt.

Na samen te wanderen* en verkennen, kwamen de zestien deelnemende kunstenaars tot nieuw werk dat speciaal voor deze editie gecreëerd werd. Een parcours van ongeveer 8km werd opgevat als een leeg canvas, of een tijdelijke kunstenaarsstudio waarin verschillende kunstdisciplines samenkomen en met elkaar in dialoog gaan. Niet alleen beeldende kunst, maar ook muziek, conceptuele ideeën, videowerk, performance, en zelfs quasi onzichtbaar werk vonden hun weg in het landschap.
Wat alle kunstenaars verbindt is hun poëzie, hun eigen kritische en vaak humoristische kijk op de maatschappij, die hier op eenzelfde speelveld gepresenteerd wordt.

* Wandering betekent zoveel als rondzwerven, verdwalen, afdwalen (zowel fysiek als mentaal), flaneren, of kan verwijzen naar een rivier die doorheen een gebied slingert. We hebben dit begrip aangegrepen als een werkmethode, als een manier om samen de tijd te nemen om de streek te verkennen, het verleden ervan te achterhalen en op zoek te gaan naar specifieke plaatsen waar nog ruimte voor interpretatie of ambiguïteit is.

 

De deelnemende kunstenaars zijn / The participating artists are Christian Hansen, Ella Vandenbussche & Lena Vandenbussche, Francesca Chiacchio, Franky DC, hans Andreas R., Jesse Cremers, Johan Tahon, Lies Van Damme, Lotte Van den Audenaeren, manoeuvre & Veerle Michiels & Chris Rotsaert, Nele Fack, Oracle (Caroline Daish, Justine Maxelon & Michel Yang), Ruben Machtelinckx, Shervin Kianersi Haghighi, TAFEL (Maud Gyssels & Neri De Meester), en Various Artists.

 

[EN] For Kunst & Zwalm 2019 vzw BOEM is cooperating with nadine vzw. Both local and Brussels artists were invited to work together to depict a new landscape.
Everything that happens and is experienced within this context is part of this landscape, like a patchwork that forms one whole during three weekends.
After wandering* and exploring the track together, the sixteen participating artists came up with new work that was created especially for this edition. A route of about 8 km was conceived as an empty canvas, or a temporary artist’s studio in which different art disciplines come together and enter into a dialogue. Not only visual art, but also music, conceptual ideas, video work, performance, and even almost invisible work found its way into the landscape.
What connects all artists is their poetry, their own critical and often humorous view on society, which is presented here in the same playground.
* Wandering means getting lost (both physically and mentally), strolling, or referring to a river winding through an area. We have used this concept as a working method, as a way to take the time together to explore the region, to discover its past and to look for specific places where there is still room for interpretation or ambiguity.

[FR] Cet été nadine collabore avec BOEM vzw pour la nouvelle édition de Kunst & Zwalm, la biennale d’art de la région de Zwalm. Les artistes locaux et bruxellois sont invités à créer des œuvres in situ ou à intervenir sur et dans le paysage. Kunst & Zwalm 2019 se déroulera du samedi 31 aout au dimanche 15 septembre.