NeuroDivergent by WE ƎW


opening Thursday 23.03.2023 / 18:00 - 21:00
24/03/2023 - 16/04/2023

11:00 - 17:00

n0dine, Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brussels

NeuroDivergent is a solo exhibition by WE ƎW, curated by Various Artists


[EN] Everything in this world is connected, just like our Neurons in the brain are wired, so is social and mycorrhizal network. Cells in our bodies communicate within and outside us, without us knowing. Neurotransmitters in your body are often referred to as the chemical messengers. They are the molecules used by the nervous system to transmit messages between neurons by using electrical impulses and chemical signals.
Internet stores use all the data that is on its reach.
Nature communicates via mycelium. They undergird every forest and every field that you see, they’re under concrete and they’re under grass.
So the next time you go for a walk in the woods, a garden or even a park, as peaceful as it may be, remember that underground, out of sight, the fungi are always chatting!

[NL] “Alles in deze wereld is verbonden, net zoals onze neuronen in de hersenen bedraad zijn, is het sociale en mycorrhizale netwerk dat ook. Cellen in ons lichaam communiceren binnen en buiten ons, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Neurotransmitters in je lichaam worden vaak de chemische boodschappers genoemd. Het zijn de moleculen die door het zenuwstelsel worden gebruikt om boodschappen tussen neuronen door te geven met behulp van elektrische impulsen en chemische signalen.
Internetwinkels gebruiken alle gegevens binnen hun bereik.
De natuur communiceert via mycelium. Ze zitten onder elk bos en elk veld dat je ziet, ze zitten onder beton en ze zitten onder gras.
Dus de volgende keer dat je een wandeling maakt in het bos, een tuin of zelfs een park, hoe vredig het ook is, bedenk dan dat ondergronds, uit het zicht, de schimmels altijd aan het chatten zijn!”